d

EU projekti

EU projekti.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kvalitetu tvrtke Memoria d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom: „Certificiranje tvrtke Memoria“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi.Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Memoria je uložila u uvođenje normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

  • Povećanja produktivnosti.
  • Povećanja konkurentnosti kroz poboljšanja i potvrdu kvalitete.
  • Praćenja zadovoljstva klijenata.
  • Evaluacije dobavljača = dobivanje najbolje vrijednost za novac.
  • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
  • Primjene korektivnih radnji i praćenja nesukladnosti čime će se osigurati eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te preveniranje budućih nesukladnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 343.868,75 HRK od kojih je 204.945,77 HRK bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 31.01.2020. – 31.01.2021.

Memoria d.o.o.

Bana Jelačića 35

31 400 Đakovo, Hrvatska

Kontakt osoba:

  • Davor Matković
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 685 6770
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: memoria@gmail.com

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Memoria d.o.o.

a

Prodajna akademija.eu

Bana Josipa Jelačića 35, Đakovo
+385 91 6856 770
davor@prodajnaakademija.eu